Профил на купувача

2020 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява и предмет: „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” по обособени позиции“:

– в частта за Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“, се удължава до 17:00 часа на 15.05.2020 г.

Промяна на датата на отваряне на офертите по двете обособени позиции на обществената поръчка:
Офертите и по двете обособени позиции ще се отворят на 18 май 2020 г. в 11.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 5.

***

На основание чл. 187, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП, НИОН „Аз-буки“ обявява събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет: Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” по обособени позиции“.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 (девет) на брой научни списания.

Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 11.05.2020 г. – съгласно подадена
в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите: 11:00 часа на 12.05.2020 г.

Протокол № РД 07-09/15.06.2020 г.

Заповед № РД 07-04

Обява

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект договор

Мостра научно списание – тяло

Мостра научно списание – корица


2019 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2019 г. по
обособени позиции“, възлагана чрез събиране на оферти с обява се удължава до 17:00 часа на 30.04.2019 г.

Офертите ще се отварят на 07 май 2019 г. в 11.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 5.

***

На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП, НИОН „Аз-буки“ обявява открита процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет: Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 (девет) на брой научни списания,
издавани от НИОН „Аз-буки” през 2019 г. по обособени позиции“. Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 (девет) на брой научни списания

Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 19.04.2019 г. – съгласно подадена в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.04.2019 г.

Протокол № РД 07-06 / 03.06.2019

Заповед № РД 07-03 / 09.04.2019 г.

Обява

Указания за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект договор

Мостра на научно списание – тяло

Мостра на научно списание – корица

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


2018 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти за избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:
Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“, разделен в 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;

Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания
се удължава до 17:00 часа на 08.02.2018 г. – съгласна подадена в АОП информация.

Дата и час на отваряне на офертите 13.02.2018, 17:30 часа.

Избор на изпълнител за осъществяване на услуга с предмет:

Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/ на брой научни списания,
издавани от НИОН „Аз-Буки” през 2018 г. по обособени позиции“.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен в 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Отпечатване на вестник „Аз-буки“;
Обособена позиция № 2 – „Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания

Протокол РД 07-06/06.03.2018

Заповед № РД 07-02 / 26.01.2018 г.

Обява

Информация за правилата

Образци

Проект договор

Техническа спецификация

Мостра на научно списание – тяло

Мостра на научно списание – корица

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Изтегли:

Публична покана


2014 г.

ПОКАНА

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

– Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2015 г.
– Отпечатване на девет научни списания през 2015 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 12.12.2014 г. на адрес:

НИОН „Аз Буки“
125, Tzarigradsko Shose Blvd.
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: e.stanchev@azbuki.bg

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Евгений Станчев, тел. 0885 817175

Изтегли:
Заповед РД07-35
Писмо покана
Рамково задание вестник
Рамково задание списание
Примерен договор
Протокол
Заповед РД07-37


2015 г.

ПОКАНА

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

– Отпечатване на вестник „Аз Буки“ през 2016 г.
– Отпечатване на девет научни списания през 2016 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.

Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз Буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.

Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 17.12.2015 г. (четвъртък) на адрес:

НИОН „Аз Буки“
125, Tzarigradsko Shose Blvd.
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес:
i.shopov@azbuki.bg

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
Заповед РД 07-26
Писмо покана
Рамково задание вестник
Рамково задание списание
Примерен договор
Протокол
Заповед РД 07-28


2016 г.

ПОКАНА

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ отправя покана до всички заинтересовани кандидати за подаване на оферта за:

– Отпечатване на вестник „Аз-буки“ през 2017 г.
– Отпечатване на девет научни списания през 2017 г.

Кандидатите могат да участват за една, или за двете отделни позиции. Параметрите за изработка за всяка от позициите са описани в Рамково задание за съответния тип изделие.
Изискване към кандидатите е да разполагат със съответната техника за качествена и в срок изработка на изделието, за което подават оферта. Офертите ще се оценяват на база „най-ниска цена“.
„Аз-буки“ си запазва правото по своя преценка да не разглежда оферта на кандидати, които не разполагат с техника за качествена изработка на съответното изделие.
Молим да изпратите вашата оферта съгласно параметрите, описани в Рамково задание, не по-късно от 17.00 ч. на 20.12.2016 г. (вторник) на адрес:

НИОН „Аз-буки“
125, Tzarigradsko Shose Blvd.
1113 София

както и в електронен вид на електронен адрес: i.shopov@azbuki.bg

За контакти и въпроси относно техническите параметри можете да се обръщате към Иван Шопов, тел. 0889 817370

Изтегли:
Заповед РД07-19
Писмо – покана
Рамково задание вестник
Рамково задание списание
Примерен договор
Протокол
Заповед РД 07-22


Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

en_US
bg_BG en_US