Обучение по природни науки и върхови технологии

Предишни заглавия: Химия: Научно-методическо списание (1992 – 2011 г.) и Химия: Природни науки в образованието (2012 – 2020 г.)

ISSN: 2738-7135 (Print), 2738-7143 (Online)

Главен редактор: Проф. д-р Боян Кулов – Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, Българска академия на науките
Научен редактор: Д-р Савина Кирилова
Е-mail: science@azbuki.bg

Списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“ осигурява среда за споделяне и обсъждане на идеи, новини и резултати за новите на­чини на преподаване, а също така за представяне на новите експериментални и теоретични аспекти на науката. Между целите на списанието е прехвърлянето на мостове между академичните изслед­вания и училищната практика.

Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от ранното обучение по природните науки, средното и професионалното образование до висшето образование и обучението през целия живот. Повишаването на интереса на обучаваните към природните науки с помощта на мултидисциплинарни подходи, амалгамиращи науката с нейния фундамент – историята и философията на науката, е важен елемент на политиката на списанието.

Основните раздели и теми на списанието са: Писма до редакцията; Науката за образованието: теория и практика; Нови подходи; Учебно съдържание, планове, програми и стандарти; Междупредметни връзки; Ефективност на обучението; Учебен експеримент в природните науки; Задачи; История на образованието: българска образователна традиция; История на образованието: чуждестранна обра­зователна традиция; Наука за напреднали и самообразование; В изследователските лаборатории; Личности в науката; Българите в чужбина; История и философия на науката; Наука и общество; Наука и изкуство; Новата информационна среда; Книжнина; Архив.

Решение за публикация се взима въз основа на peer review – оценка на двама анонимни и независими рецензенти, експерти от България и чужбина.

Членовете на редакционната колегия не участват в оценяване на постъпилите ръкописи.

Периодичност на списанието – 6 книжки годишно.

Списанието е включено в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Статиите на „Обучение по природни науки и върхови технологии“ се реферират и индексират в:

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCO: Academic Search Alumni Edition

– EBSCO: Academic Search Elite

– EBSCO: Central & Eastern European Academic Source

– EBSCO: Education Source

– Google Scholar

Статиите на сп. „Обучение по природни науки и върхови технологии“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.